Home / Allmänna villkor

Allmänna villkor

Användarvillkor för legalcasino.se

Senast uppdaterad:

1. Användning av webbplatsen

Du intygar härmed att du har nått åldern 18 år. Vidare försäkrar du att du är juridiskt kapabel att ingå avtal och därmed acceptera de angivna villkoren för användningen av legalcasino.se. Detta avtal täcker specifikt användningen av legalcasino.se och gäller när du använder webbplatsen.

2. Innehåll och upphovsrätt

På legalcasino.se ägs allt innehåll, inklusive design, grafik, text, layout, mjukvara, källkod och utseende, antingen direkt av oss eller används med tillstånd från rättighetsägare. Varumärken som visas på vår webbplats som inte tillhör oss används med tillstånd från sina respektive ägare. Detta gäller också för alla bilder och texter som används på webbplatsen.

Din användning av innehållet på legalcasino.se är begränsad till personligt bruk, och det inkluderar restriktioner för nedladdning och/eller redistribution av materialet. Om du använder innehållet på något annat sätt kan det utgöra intrång i våra eller andras upphovsrättigheter. Det är inte tillåtet att reproducera, duplicera, distribuera, överföra, visa, modifiera, översätta, kopiera eller på något sätt använda materialet på denna webbplats för kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss eller rättighetsinnehavaren. Överträdelse av upphovsrätten är både oetiskt och olagligt och kommer inte att accepteras eller tolereras av oss. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dessa rättigheter.

Genom att skicka material till oss, såsom skärmbilder eller liknande, samtycker du till att vi använder detta material på legalcasino.se. Om du inte önskar att ditt material ska delas måste detta tydligt anges vid inlämning.

Användarbeteende

Du samtycker till att inte använda webbplatsen på ett sätt som:

  • Är olagligt, skadligt eller bedrägligt.
  • Kränker andras rättigheter, inklusive integritet och upphovsrätt.
  • Medför oönskad kommunikation.

3. Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet eller praxis på dessa webbplatser. Granska deras villkor och integritetspolicy.

4. Förbehåll

4.1 Ingen garanti: Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier, uttryckta eller underförstådda.

4.2 Ansvar för spelande: Vi tillhandahåller information och affiliate-länkar till spelwebbplatser. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada relaterad till spelaktiviteter. Spela ansvarsfullt och rådfråga dina lokala lagar.

Begränsning av ansvar

Vi ska inte vara ansvariga för några indirekta, särskilda eller följdenliga skador som uppstår i samband med eller relaterade till användningen av webbplatsen.

Kompensation

Du samtycker till att legalcasino.se och dess dotterbolag, tjänstemän och anställda icke är kompensationsskyldiga vid eventuella krav eller krav som görs av tredje part på grund av ditt brott mot dessa villkor.

Ändringar av villkor

Vi kan uppdatera dessa villkor närhelst. Ändringar kommer att publiceras på denna sida, och din fortsatta användning av webbplatsen innebär acceptans av dessa ändringar.

Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i (Din jurisdiktion). Eventuella tvister ska vara föremål för exklusiv jurisdiktion för domstolarna i (Din jurisdiktion).

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om dessa användarvillkor, kontakta oss på: e-post: contact@legalcasino.se

Profilbild
Alice Holm Författare och spelentusiast
  • Innehållsförteckning

  • Medverkande